Schowek (0)
Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Promocje

Kontakt

 • E-mail:sporttranssklep@gmail.com
 • Telefon792 712 106
 • Godziny działania sklepusklep online: pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18! A tak naprawdę to 24h na dobę/7 dni w tygodniu ;)

Informacje

Hity sklepowe

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
» Regulamin

Regulamin

I Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sporttrans21.pl działającego pod adresem http://www. sporttrans21.pl (dalej: SKLEP), w szczególności:
a) sposób zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez sprzedawce;
b) sposób dokonywania rejestracji, używania i usuwania Konta w ramach sklepu;
c) zasady korzystania z formularza zamówień;
2. Informacje o towarach znajdujące się na stronie internetowej sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Klient może korzystać ze sklepu zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
a) dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich)
b) korzystanie ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania).
c) podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.

II Konto Klienta i formularz zamówień
1. W celu założenia Konta w Sklepie należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe, wybrać hasło oraz zaakceptować regulamin.
2. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówień należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zaakceptować regulamin.
3. Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta. W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z żądaniem na adres: sporttrans@op.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto zostanie niezwłocznie usunięte.
4. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad o których mowa w pkt. I.4 prowadzący Sklep wezwie Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń w odpowiednim terminie. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne prowadzący Sklep usunie Konto należące do Klienta.

III Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży
1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.
2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu: http://www. sporttrans21.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie lub podać swoje dane adresowe, niezbędne do wysyłki towaru w specjalnie przygotowanym formularzu.
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego towaru poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów" Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także adresu doręczenia oraz ewentualnie danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.
6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta wysyłana jest wiadomość na wskazany adres e-mail. W e-mailu tym znajduje się link weryfikacyjny za pomocą którego Klient potwierdza złożenie zamówienia.
7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta. W przypadku braku potwierdzenia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
8. Złożone zamówienia widoczne są w „historii zamówień'" w zakładce „moje konto" dostępnej na stronie internetowej Sklepu dla Klientów posiadających Konto Klienta.
9. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego zamówienia do momentu realizacji zamówienia, poprzez kontakt z obsługą sklepu drogą elektroniczną na adres sporttrans@op.pl.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z regulaminem.
11. Zamówienie przekazywane jest do realizacji przez odpowiedni podmiot w terminie 2 dni roboczych. Wysyłka zamówionego towaru odbywa się w terminie do 10 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.
12. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta. Sklep zawiadomi o tym Klienta w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 

IV Cena i sposób zapłaty 
1. Ceny towarów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z zastrzeżeniem ust. 3). Ceny są wyrażone w złotych polskich.
2. Cena wskazana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia.
3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu.
4. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta towaru oraz sposobu dostawy.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z ust. 2.
6. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub (na życzenie Klienta) Faktura VAT.
7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przy odbiorze przesyłki.
8. Klient uprawniony jest do uzyskania rabatu wg aktualnie mu przysługującego (zgodnie z parametrami konta klienta).

V Dostawa
1. Dostawa towarów następuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas dostawy wynosi od 24h do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez firmę kurierską DHL - koszt wysyłki to 15zł
4. Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w zamówieniu.

VI Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi- od dnia jej zawarcia. 
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy formularz oświadczeni doręczony zostanie na żądanie pod wskazany adres mailowy.
3. W razie odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru przez Klienta będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Produkt należy odesłać na adres sklepu podanego na pieczątce w ulotce dołączonej do paragonu. Koszty dostarczenia zwracanego produktu ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem. 
4. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu wraz z kosztem dostawy przesyłki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

VII Reklamacje oraz niezgodność towaru z umową
1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu można składać na adres: ul. Bukowska 21/1, 60-809 Poznań lub też na adres e-mail sporttrans@op.pl.Sklep gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 30 dni.
2. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji. 
 
3.SportTrans odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego konsumentem (tj. osoba fizyczna nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) za niezgodność towaru z umową na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). 
 • 4. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. Aby zgłosić niezgodność towaru z umową wystarczy: opisać niezgodność, zgłosić wybrane żądanie oraz wykazać fakt zawarcia danej umowy sprzedaży. 
 • 5. W celu zgłoszenia niezgodności towaru z umową Klient może skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego, wysyłanego klientowi na jego żądanie. 
 •  
 •  VIII Dane osobowe
 • 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) jest sklep SportTrans.
 • 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia.
 • 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez SportTrans (poprzez zapis do newslettera). 
 • 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia.
 •  
 • IX Postanowienia końcowe
 • 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail specyfikacji zamówienia. Informacje te zostaną także dołączone do przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 • 2. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.sporttrans21.pl Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania niniejszego regulaminu.
 • 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
 • a) Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 • b) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.)
 • c) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
 • 4. SportTrans zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez SportTrans, nie krótszym niż 10 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.

Przejdź do strony głównej

Oprogramowanie sklepu shopgold.pl Wdrożenie: Krea Studio

Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).